Kurumsal


 
Gül Akustik

1995'ten Beri...

Gül Akustik, kurulduğu 1995 yılından bu yana gerek yurt içi gerekse yurt dışında akustik tavan ve duvar, taş yünü asma tavan, alçıpan ve bölme duvar sistemleri uygulamalarını içeren sayısız projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Yapı Sektörünün her boyutunda çözüm üretme misyonunu, uzmanlık alanı olan Asma Tavan Sistemleri ve Bölme Duvar Sistemleri konularında gerçekleştirdiği uygulamalar ile sürdürmektedir.

Tavan ve bölme duvar sistemleri konularında sektörün önde gelen üretici ve markalarıyla gerçekleştirdiği ortaklıklar ve temsilcilikleriyle mekanlarda yarattığı keyifli, işlevsel, gereksinime en uygun ve mimari estetiği önde tutan çözümler uyguluyor.

Şirketimiz, teknik bilgi ve deneyime sahip ve yetkin kadrosu ile Türkiye ve dünyada inşaat sektörünün gereksinim duyduğu çözümleri profesyonel bir hizmet anlayışıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.

Müşterilerine sunduğu çözümlere projelendirme ve detay çözümleme aşamasına kadar hakim olan şirketimiz, mimari anlayışın fonksiyonellik ve estetik arayışlarında, yaşamı kolaylaştıran çözümlerinin dünyanın dört bir yanında yer alan kalıcı eserlerde yansımasından gurur duyuyor.

Şirketimiz, Yürütmekte olduğunuz projelerde ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda uzman kadro ve tecrübesi ile size yardımcı olmaya hazır.

Kalite Politikamız

Gül Akustik

Şirketimiz; tüm çalışanlarımızın etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve imkanlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. Ürün teslimini daima zamanında yapar. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir.

Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık, yenilikçi kimliğini geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası rekabette Gül Akustik farkının sürdürülmesini sağlamayı amaçlar.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız, kamuoyunun bilgisine açık olup, üretim kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi Gül Akustik markasının temel sorumluluğu olarak tarafımızdan benimsenmştir.

İş Güvenliği Politikamız

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak "iş sağlığı ve güvenliği politikamız" insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır.

Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak ana amacımızdır.

Bu amaca yönelik çağdaş, teknik ve bilimsel metotlarla standartların ve milli mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyet alanlarımızda iş güvenliği yanında, çalışma ortam şartlarını da sağlıklı hale getirmek ve çevre korunmasına önem vermek, çalışanların bireysel sağlıkları yönünden son derece önemlidir.

Çevre Politikamız

Türkiye'nin gelişmekte olan ülke seviyesinden gelişmiş ülke düzeyine çıkmakta olduğu çağımızda; inşaat ve mühendislik hizmetlerinin üretiminde öne çıkacak kriterleri doğru planlama ve bütçelendirme, hem hızlı hemde zamanında iş teslimi ve uluslararası kalite standartlarının sağlanması olarak görüyoruz.

Kalite standartlarının sağlanması ilkemiz çerçevesinde; şirketimiz görevi global çevreyi korumak olan toplumun sorumlu bir üyesi olarak her bir aktivite safhasında insan sağlığına ve çevreye katkıda bulunmak için gayret sarfetmektedir.

“Çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz.”

WhatsApp
WhatsApp